Satış Hattı: +90(312) 425 0 699 - Destek Hattı: +90(312) 425 0 677

RESTO KAZANDIRIR

Kurulum, Uyarlama, Eğitim ve Kullanım Kolaylığı

 • Personelin işini kolaylaştırma özelliğiyle çalışan dostudur. Resto’yu kullanmak oldukça
  kolaydır.
 • İşletmeye uyarlaması, eğitimi ve desteği kolaydır.
 • Güvenli altyapı, sağlam ve hızlı veritabanı, esnek yapılandırma
 • RESTO kullanıcıları belli kalıplara uymak zorunda değildir. Çünkü RESTO; her işletmenin
  yapısına göre donanımsal ve yazılımsal olarak ölçeklendirilebilir bir yapıya sahiptir.
 • RESTO kullanıcıları, üretim ve stok takipten, paket ve rezervasyona, personel ve cari takipten,
  muhasebe ve raporlamaya kadar esnek yapılandırma seçenekleriyle ve değişken modül
  yapısıyla başka programlara ihtiyaç duymazlar.
 • Datacenter hizmeti ile şubelere ait verilerin güvenilir birimlerde saklama ve kullanma kolaylığı
  sağlar.
 • Hızlı veri tabanı altyapısı ile Web uygulamalarında kolay ve hızlı kullanım sunar.


Kuvvetli Rekabet Gücü

 • Web’den on-line anlık takip ve raporlama özelliğiyle istenen zamanda istenen veriye
  Dünya’nın her yerinden ulaşabilme kabiliyeti sağlar.
 • Çok şubeli işletmelerde şubelerin ve merkezin uçtan uca iş süreçlerini standardize edip,
  birimlerin aynı özellikleri ve aynı dili konuşmasını sağlayarak işletme verimliliğini arttırır
 • Kuruyemiş takip otomasyonunda Türkiye’de benzersiz yazılım platformu olması özelliğiyle her
  zaman bir adım önde olma imkanı sunar.


Patron Dostu (işletme karı ve iş performansında artış)

 • Daha az ve kalifiyeli personel ile kısa sürede daha fazla iş yapma imkanı sağlayarak
  verimliliği maksimuma çıkarır.
 • İşletme faaliyetlerini baştan sona kontrol altına alma ve satış, kasa ve stok kaçaklarını büyük
  oranda önleme kabiliyeti ile İşletme karında %25, performansta %10’lara varan artış
  sağlayarak yapılan yatırımı 3 – 8 ayda amorti eder.
  Müşteri talepleri ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması
 • On-line CRM takip (işletmeye ait bütün şubelerden işlem yapabilme, müşteri kartları, alışveriş
  puanı uygulaması gibi) sistemi ile müşteri taleplerinin zamanında ve istenen kalitede
  gerçekleştirilmesini sağlar.
 • Şube faaliyetlerinin tek bir merkezden on-line takibi ile, malzeme ihtiyaçlarının anlık tespiti,
  daha düşük toplam satınalma maliyeti, malzemelerin zamanında tedarik edilmesi ve iletilmesi
  kolaylığı sağlar.
 • Minimum stok takibinin sağlanması ile stoklama maliyetlerini en aza düşürülmesinde önemli
  rol oynar.
  Etkin planlama ve kontrol
 • Tek elden kontrol, etkin planlama ve globalleşmede yönetim kolaylığı sunar.
 • Bilişim teknolojilerine yapılan yatırım ile, değişikliklere zamanında ve kolay ayak uydurabilme
  kabiliyeti kazandırır.


Kaçınılmaz Yükseliş

 • Teknoloji altyapısı kabiliyeti ve sağladığı faydalarla genişleyebilen bir yükselme yolunun
  çizilmesini sağlar.