Satış Hattı: +90(312) 425 0 699 - Destek Hattı: +90(312) 425 0 677

MYSIS

MySIS Muhasebe sistemi, Resto ve Denge ile online çalışan bir veya daha fazla şubesi olan işletmeler için merkezi çözüm sunan bir sistemidir. Basite indirgenmiş kullanıcı ekranları ile kolay bir kullanıma sahiptir.

MySIS’in temel özellikleri;

 • Aynı anda birden fazla para birimi ile çalışma
 • İstenilen para birimine göre tüm cari hareketlerini raporlama
 • Cari Takibi
 • Carilere özel indirim oranı veya satış fiyatı tanımlama
 • Personel takibi
 • Genel Gider yönetimi ve sınırız genel gider kalemi oluşturma imkanı
 • Banka yönetimi
 • Çek – Senet yönetimi
 • Esnek ürün tanımla özelliği
 • Her ürün için alış ve altı adet satış fiyatı belirleme ve ürün bazında indirim oranı tanımlama özelliği
 • Stok yönetimi
 • Stok sayımı ve fark raporları oluşturma özelliği
 • Mobil depo çözümü
 • Reçete oluşturma ve serbest üretim gerçekleştirme özelliği
 • Merkeze bağlı olan şubeleri bağımsız olarak kontrol edebilme
 • Şubelere ait stokların kontrolleri
 • Merkez üzerinden şubeye veya şubeler arası stok transferleri
 • Gün sonu kasa raporlarını alma özelliği
 • Denge kullanıcıları için merkez üzerinden şubelerin fiyat ve PLU güncellemeleri
 • Resto kullanıcıları merkez üzerinden şubelere ait fiyat güncellemeleri ve ürün özelliklerini değiştirme özelliği
 • Merkezi sipariş sistemi
 • Şube üzerinden girilen fatura ve irsaliyelerin merkeze aktarılması