Satış Hattı: +90(312) 425 0 699 - Destek Hattı: +90(312) 425 0 677

Gizlilik İlkelerimiz

 

Müşteri Bilgilerinin Korunması

Müşterilerimizin ve Gür bilişim Web sitelerine giren ziyaretçilerin mahremiyet haklarının önemli olduğunun farkındayız. Yıllardan beri bu konudaki ilkemiz, müşteriler hakkında öğrendiğimiz her şeyi gizli tutmak olmuştur. Örneğin, müşterilerimizle ilgili gizli veya Kişisel Bilgileri (aşağıda tanımlandığı gibi), yasaların zorunlu kıldığı haller veya müşteriye söz konusu Gür Bilişim hizmetlerinin sunulması için ihtiyaç duyulan durumlar dışında, yapılan işlemle ilgili olmayan herhangi bir üçüncü şahsa vermeyiz veya satmayız. Müşterilerimizin bizden talep ettiği ürün ve hizmetleri etkili bir şekilde sunabilmek için, verdiğimiz ürün ve hizmetlerle ilgili bilgileri topluyor, kaydediyor ve saklıyoruz. Müşterilerimiz, almış oldukları hizmet ve ürünler ile ilgili olarak faaliyetleri hakkındaki bilgileri, müşterilerimize sunduğumuz mevcut hizmetleri geliştirmek, önemsedikleri çeşitli ek hizmetler konusunda müşterilerimizle bilgi alışverişinde bulunmak, kendi ticari menfaatlerimizi korumak ve kollamak (trend analizleri ve pazar araştırmaları yapmak dahil), fiyatları tespit etmek, müşterilere verilecek açık hesap imkanlarını belirlemek, sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek, faturalama işlerini yapmak ve yasal düzenlemelere uymak amacıyla kullanıyoruz. Müşterilerimizle ilgili bilgileri toplarken ve kullanırken, bu bilgilerin önceki paragrafta belirtilen amaçlara yönelik işlenmesinde bize yardımcı olmaları için birtakım hizmet sağlayıcı firmalarla sözleşmeler yapabiliriz. Bu gibi durumlarda, bu hizmet sağlayıcı firmalar söz konusu bilgileri gizli tutmak ve bunları yukarıda belirtilenler dışında herhangi bir amaçla kullanmamak zorundadır. Gür Bilişimin topladığı bilgilerin bazıları, kimliği belirlenebilir bir kişiye aittir ("Kişisel Bilgiler"). Kişisel Bilgi örnekleri arasında şu tür bilgiler bulunur: isimler, adresler, e-posta adresleri, kredi kartı numaraları ve telefon numaraları. Belirli bir müşteri veya müşteri grubunun somut bir şekilde teşhis veya tanımlanmasında kullanılabilecek bilgileri, asla üçüncü şahıslara satmayız. Zaman zaman, içindeki tüm isimler, adresler ve diğer Kişisel Bilgiler çıkarılmak suretiyle anonim hale getirilmiş verileri, üçüncü şahıslarla paylaşıyoruz.

Bilgilerin Güvenliği ve Doğruluğu

Gizli bilgileri, şirket içinden veya dışından kullanıcıların yetkisiz erişim girişimlerine karşı korumak için çeşitli bilgi güvenlik tekniklerinden yararlanıyoruz. Müşteri bilgilerine erişim hakkı, bu bilgilere yasal bir iş gereği ihtiyacı olan personelle sınırlıdır.

Müşteri Bilgilerinin Muhafazası

Kişisel Bilgiler de dahil olmak üzere, müşterilerimizle ilgili bilgileri, ticari açıdan gerekli oldukları sürece ve ilgili mevzuatın zorunlu kıldığı süreler çerçevesinde muhafaza ediyoruz. Evrak muhafaza süreleri dolduğunda, tüm kayıtları dikkatli bir şekilde imha ediyor ve bilgileri/verileri siliyoruz.

Gür bilişim Web Sitesi

Aşağıdaki paragraflarda, Gür bilişim Web Sitesiyle bağlantılı olarak Kişisel Bilgilerin korunması konusundaki taahhütlerimiz açıklanmaktadır.

Ne Tür Bilgiler Topluyoruz ve Bunları Nasıl Kullanıyoruz

Kullanıcılar, kim olduklarını açıklamaksızın ya da kendileri hakkında herhangi bir bilgi vermeksizin Gür bilişim Web Sitesini büyük bir kısmını ziyaret edebilirler. Bununla birlikte, interaktif hizmetlerimizden bazıları, interaktif işlevin etkin duruma geçebilmesi için, kullanıcılardan kendilerini tanıtmalarını ister. Bu gibi durumlarda, kullanıcılardan birtakım Kişisel Bilgiler talep edebiliriz.

Diğer Sitelere Bağlantılar

Gür bilişim, kullanıcılara kolaylık olması bakımından başka sitelere bağlantılar sunmaktadır. Bir bağlantının Gür bilişim Web Sitesinde yer alıyor olması, Gürbilişim'in bu şirketi, Web Sitesini ya da tanıttığı veya sattığı ürün ve hizmetleri onayladığı anlamına gelmez. Gür bilişim bu tür Web sitesinin gizlilik uygulamalarından veya içeriklerinden sorumlu değildir.

Tanımlama Bilgileri (Cookies)

Tanımlama bilgileri, bir Web Sitesinin sabit diskte saklanmak üzere bir kullanıcının web tarayıcısına gönderebileceği küçük metin dosyalarıdır. Tanımlama bilgileri durum, uygulama, tercihler ve diğer kullanıcı bilgilerini saklamak ve yönetmek suretiyle, ağın kullanımını kolaylaştırabilir. Web tarayıcılarının çoğu başlangıçta tanımlama bilgilerini kabul etmek üzere ayarlanmıştır; fakat kullanıcılar bu ayarları, tanımlama bilgilerinin reddedilmesini veya bir tanımlama bilgisi gönderildiğinde kullanıcının uyarılmasını sağlayacak şekilde değiştirebilirler. Tanımlama bilgisi ayarlarının değiştirilmesi konusunda Internet tarayıcınızın Yardım mönüsünden yardım alabilirsiniz. Tanımlama bilgilerinin reddedilmesi, bir bilgisayarın Gür bilişim Web Sitesiyle etkileşim kurma imkanını sekteye uğratmasa da, Gür bilişim Web Sitesi sağlanan belirli işlevlerden yararlanabilmek için, kullanıcıların tanımlama bilgilerini kabul etmesi gerekecektir. Biz tanımlama bilgilerini (kimi zaman başka teknolojilerle birlikte) müşterinin durumu, tercihleri, ticari bilgileri ve bir kullanıcı tarafından sunulan diğer bilgileri izlemek ve yönetmek amacıyla, güvenlik amacıyla, ve Gür bilişim Web Sitesinin ziyaretçilerce kullanımına ilişkin genel bir bilgi edinmek amacıyla kullanıyoruz.

IP Adresleri

Gür bilişim Web Sitesi sistem yönetimi, güvenlik ve istatistik, analiz gibi amaçlarla IP adreslerini toplar. Bir IP adresi, bir bilgisayar İnternete bağlandığında bilgisayara otomatik olarak atanan bir numaradır. Bu adresleri kütüğe kaydediyoruz ve analiz ederek taleplerin nereden geldiğini tespit etmeye ve bu bağlamda nasıl daha etkili bir hizmet verebileceğimizi, güvenliği artırabileceğimizi, uygun kullanım olanakları sağlayabileceğimizi anlamaya ve trafik hacmi istatistikleri üretmeye çalışıyoruz.

Muvafakat

Bu siteyi kullanmanız, Gür bilişim Gizlilik İlkelerine muvafakat ettiğiniz anlamına gelir. Bu ilkelerin herhangi bir bölümünü, kendi takdirimize göre, revize ilkeleri Gür bilişim Web Sitesinde yayınlamak suretiyle istediğimiz zaman değiştirme, birtakım yeni ilkeler getirme veya ilkelerin bazı kısımlarını çıkarma hakkımız saklıdır. Değişikliklerden haberdar olmak için, bu sayfayı düzenli aralıklarla gözden geçirin.

BAŞVURU BİLGİLERİ

GÜR BİLİŞİM bu Gizlilik Bildirimi’ne ilişkin yorumlarınızı memnuniyetle karşılamaktadır. Bu Bildirimle ilgili sorularınız varsa veya bu Bildirime bağlı kalmadığımıza inanıyorsanız, lütfen Web formumuzu kullanarak bizimle bağlantı kurun.


www.gurbilisim.com
GÜR BİLİŞİM BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ.
Hatay Sokak 23/2
Kızılay, ANKARA 06660
+90 312 425-0677