Satış Hattı: +90(312) 425 0 699 - Destek Hattı: +90(312) 425 0 677

YAZILIM ÇÖZÜMLERİ

Sizi dinliyor, sektörünüze uygun ve size özel yazılım çözümleri sunuyoruz. 

Gür Bilişim, faaliyet ve işletme kalıbınıza uygun, çalışma hızınızı, performansınızı ve verimliliğinizi artıracak, geliştirilmeye açık, ölçeklenebilir ve etkin özel yazılım çözümleri sunmaktadır. 

Proje planı ve kapsamının oluşturulması ve projenin hedeflerinin belirlenmesi ilk aşamayı oluşturmaktadır. Ortaya konacak yazılımda sektör modellemenin önemi büyüktür. Bu noktada sektörün finansal boyutunun belirlenmesi, sektörde faaliyet gösteren firmaların işleyiş biçimlerinin modellenmesi, firma ihtiyaçlarının ortaya konması ve proje bütçesinin oluşturularak risk planlamalarının yapılması gerekir. 

Projenin süreç ve görev planlaması adı altında yapılacak çalışmalarda proje ekibinin oluşturulması, ekip iş dağılımının ve proje teslim sürecinin ortaya konması, geliştirilmesi ve raporlanması planın diğer bir aşamasını oluşturmaktadır. 

Süreç ve görev planlamasından sonra yazılım geliştirme araçlarının, sistem mimarisinin, sistem ve kullanıcı ara yüzlerinin ve veritabanının belirlenmesi projenin tasarım aşamasında gerçekleşmektedir. 

Bütün bu aşamalar projenin geliştirilmesi noktasında sistem mimarisinin gözden geçirilmesine, yazılım bileşenlerinin oluşturulmasına ve kod geliştirme işlemlerine zemin hazırlamaktadır. 

Geliştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra ortaya konan projenin en önemli aşamalarından biri test aşamasıdır. Projenin kullanılabilirliği; birim sınama testleri, performans sınama testleri ve kullanılabilirlik testleri aşamalarından geçerek deneme uygulamalarıyla son noktayı ulaşmaktadır. 

Son aşamada proje, yardım konularının, yardım materyallerinin ve proje raporların oluşturulup paket haline getirilmesi ile firmanın kullanıma ve kullanım sonrası destek çalışmalarına hazır haldedir. 

GÜR BİLİŞİM yukarıda anlatılan plan çerçevesinde özel yazılım projeleri ve profesyonel çözümleriyle her zaman hizmetinizdedir.