Satış Hattı: +90(312) 425 0 699 - Destek Hattı: +90(312) 425 0 677

DONANIM ÇÖZÜMLERİ

Günümüzde işletme faaliyetlerine ait veriler özelikle kurumsal nitelikteki işletmelerin sahip oldukları en önemli kıymetler arasındadır. Bu kıymetin kayda alınması, kullanımı, saklanması ve devamlılığının sağlanmasında en önemli etken ise, işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda yapılandırılmış sunuculardır. 

Gür Bilişim, büyüklüğü ne olursa olsun fermalar ve kurumlar için Windows, Unix/Linux sistemleri üzerinde eğitimli, müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesinde tecrübeli ve fiyat/performans dengesinin kurulmasında geniş ürün bilgisine sahip personeli ile oluşturduğu size özel sunucu projeleri ile hizmetinizdedir.

Kurulum yapılan sunucu çeşitleri

Ağ Sunucu Kurulumu (Domain Server)

 • Merkez domain sunucusu kurulumu
 • Dosya - dizin erişimi servisleri, ağ kaynakları ve ağ yazıcılarının kurulumu
 • Kullanıcı - grup düzenlemeleri ve güvenlik ilişkilerinin yapılandırılması
 • İstemci PC'lerde gerekebilecek ayarlamaların yapılandırılması

Web Sunucu Kurulumu (İntranet - Internet)

 • Web sunucu donanımının ve yazılımının seçilmesi ve tedariki
 • İşletim sistemi ve web sunucu programı kurulum ve yapılandırması
 • Web sunucu için istenilecek servislerin kurulumu ve yapılandırılması

E-Posta Sunucu Kurulumu (İntranet - Internet)

 • Posta sunucu donanım ve yazılımının secimi ve tedariki
 • İşletim sistemi ve posta sunucu programının kurulum ve yapılandırılması

FTP Sunucu Kurulumu (İntranet - internet)

 • FTP sunucu donanım ve yazılım secimi ve tedariki
 • FTP sunucu kurulum ve yapılandırılması
 • İstemci makinelerde yapılabilecek ayar ve kurulum

Proxy Sunucu Kurulumu

 • Proxy sunucu donanım ve yazılım secimi ve tedariki
 • Proxy sunucu kurulum ve yapılandırılması
 • İstemci makinelerde yapılabilecek ayarlar

Faks Sunucu kurulumu

 • Faks sunucu donanım ve yazılım secimi ve temini
 • Faks sunucu kurulum ve yapılandırılması
 • İstemci makinelerde yapılabilecek ayarlamalar

 

YAZILIM ÇÖZÜMLERİ

Sizi dinliyor, sektörünüze uygun ve size özel yazılım çözümleri sunuyoruz. 

Gür Bilişim, faaliyet ve işletme kalıbınıza uygun, çalışma hızınızı, performansınızı ve verimliliğinizi artıracak, geliştirilmeye açık, ölçeklenebilir ve etkin özel yazılım çözümleri sunmaktadır. 

Proje planı ve kapsamının oluşturulması ve projenin hedeflerinin belirlenmesi ilk aşamayı oluşturmaktadır. Ortaya konacak yazılımda sektör modellemenin önemi büyüktür. Bu noktada sektörün finansal boyutunun belirlenmesi, sektörde faaliyet gösteren firmaların işleyiş biçimlerinin modellenmesi, firma ihtiyaçlarının ortaya konması ve proje bütçesinin oluşturularak risk planlamalarının yapılması gerekir. 

Projenin süreç ve görev planlaması adı altında yapılacak çalışmalarda proje ekibinin oluşturulması, ekip iş dağılımının ve proje teslim sürecinin ortaya konması, geliştirilmesi ve raporlanması planın diğer bir aşamasını oluşturmaktadır. 

Süreç ve görev planlamasından sonra yazılım geliştirme araçlarının, sistem mimarisinin, sistem ve kullanıcı ara yüzlerinin ve veritabanının belirlenmesi projenin tasarım aşamasında gerçekleşmektedir. 

Bütün bu aşamalar projenin geliştirilmesi noktasında sistem mimarisinin gözden geçirilmesine, yazılım bileşenlerinin oluşturulmasına ve kod geliştirme işlemlerine zemin hazırlamaktadır. 

Geliştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra ortaya konan projenin en önemli aşamalarından biri test aşamasıdır. Projenin kullanılabilirliği; birim sınama testleri, performans sınama testleri ve kullanılabilirlik testleri aşamalarından geçerek deneme uygulamalarıyla son noktayı ulaşmaktadır. 

Son aşamada proje, yardım konularının, yardım materyallerinin ve proje raporların oluşturulup paket haline getirilmesi ile firmanın kullanıma ve kullanım sonrası destek çalışmalarına hazır haldedir. 

GÜR BİLİŞİM yukarıda anlatılan plan çerçevesinde özel yazılım projeleri ve profesyonel çözümleriyle her zaman hizmetinizdedir.